Huisreglement

* Om hygiënische redenen VERPLICHT je lichaam met scrubzout inwrijven en goed afspoelen onder douche (geen douchegel gebruiken!) * Het is VERPLICHT een handdoek onder je te leggen in de sauna en op het bankje aan de infrarood. * Het is verboden eigen producten toe te voegen in de jacuzzi. * Om hygiënische redenen is het belangrijk je naakt in de jacuzzi en het zwembad te begeven. * Het is verboden om eigen dranken en eten mee te brengen. * Er geldt een strikt rookverbod binnen. * Het gereserveerde uur blijft behouden, ook als je later bent aangekomen, tenzij uitbater anders zegt. * Je moet de gehuurde uren respecteren en tijdig het complex verlaten zodat de volgende klant ook zijn volle uren kan genieten, anders wordt er een supplement van 15€ aangerekend! * Er wordt een voorschot gevraagd van 30€ basis en 50€ arrangement, deze wordt beschouwd als bevestiging, u kan deze storten op rek. BE15 2930 4329 8330 *Bij annulatie tijdig verwittigen 2 dagen voor de aanvang is zonder kosten anders wordt het voorschot ingehouden als nalatigheid. Bij annulatie kan er in geen geval beroep worden gedaan op overmacht (ziekte, ongeval, weersomstandigheden, file,..) *Cadeaubonnen die de vervaldag voorbij zijn, kunnen onder geen enkel beding meer worden ingeruild tenzij je voor de vervaldag laat weten dat het niet meer lukt om een reservatie te maken, krijg je verlenging van 2 maand. * Bij schade aangericht aan het complex tijdens je aanwezigheid zal een schadevergoeding aangerekend worden. *Buitengewoon wellness is NIET verantwoordelijk voor ongevallen * Buitengewoon wellness heeft ten allen tijde het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook.