Huisreglement

* Om hygiënische redenen VERPLICHT je lichaam met scrubzout inwrijven en goed afspoelen onder
douche (geen douchegel gebruiken!)
* Het is VERPLICHT een handdoek onder je te leggen in de sauna en op het bankje aan de infrarood.
* Het is verboden eigen producten toe te voegen in de jacuzzi.
* Om hygiënische redenen is het belangrijk je naakt in de jacuzzi en het zwembad te begeven.
* Het is verboden om eigen dranken en eten mee te brengen.
* Er geldt een strikt rookverbod binnen.
* Het gereserveerde uur blijft behouden, ook als je later bent aangekomen, tenzij uitbater anders zegt.
* Je moet de gehuurde uren respecteren en tijdig het complex verlaten zodat de volgende klant ook
zijn volle uren kan genieten, anders wordt er een supplement van 15€ aangerekend!
* Er wordt een voorschot gevraagd van 30€ basis en 50€ arrangement, deze wordt beschouwd als
bevestiging, u kan deze storten op rek. BE15 2930 4329 8330
*Bij annulatie tijdig verwittigen 48u voor de aanvang is zonder kosten, 24u wordt het voorschot
ingehouden als nalatigheid en zonder voorschot wordt een vergoeding gevraagd van 30€
*Cadeaubonnen die de vervaldag voorbij zijn, kunnen onder geen enkel beding meer worden ingeruild.
*Klanten die voor de vervaldag laten weten dat het niet meer lukt om een reservatie te maken, krijgen
verlenging van 2 maand.
* Bij schade aangericht aan het complex tijdens je aanwezigheid zal een schadevergoeding aangerekend worden.
*Buitengewoon wellness is NIET verantwoordelijk voor ongevallen
* Kinderen moeten steeds onder toezicht van een volwassene blijven.
* Buitengewoon wellness heeft ten allen tijde het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook.